دیجی کلن اصالت فیزیکی کالا را تضمین میکند و در فاکتور ارائه شده درج میشود و کیفیت و قدرت پخش و ماندگاری عطر مربوط به تولید کننده است و دیجی کلن ضمانتی در این موارد نمیکند. مواردی که در مورد هر عطر در توضیحات و یا جداول مشخصات درج شده بر اساس آرای تجمیع شده از سایتهای مرجع است.

هر عطر از زمان اولین اسپری به مدت 3 تا 5 سال تاریخ انقضا دارد.

در شهر تهران کمتر از یک روز کاری و در سایر شهر ها بر اساس خواست مشتری ارسال می تواند به صورت هوایی، از طریق تیپاکس و یا اتوبوس باربری صورت گیرد.

بله، در صورت سالم بودن کالا و عدم باز شدن بسته بندی به مدت سه روز می توانید درخواست عودت کالا بدهید. دقت داشته باشید هزینه باربری کسر می گردد.

بله شما می توانید فیش واریزی خود را به هر یک از کانال های ارتباطی ما که برایتان مقدور می باشد ارسال کنید. همکاران ما سفارش شما را ثبت و پیگیری می کنند.

جواب خود را پیدا نکردید؟